Muzički instrumenti i oprema – prodavnica muzičkih instrumenata i opreme i online shop (381) 11 334-56-17, E-mail: office@musiccentar.com


Pre sve svega zvučne kutije se dele po konstrukciji na aktivne i pasivne. To je od krucijalnog značaja da biste znali da li vam je potrebna pasivna ili aktivna mikseta ukoliko želite da nabavite zvučnike za sviranje ili ukoliko želite da zvučnici budu deo sistema za reprodukciju i slušanje muzike. Nakon tog bitnog detalja dolazi na red snaga i veličina. Pravilo je da ukoliko već posedujete pasivnu miksetu nabavite aktivne zvučnike ili pasivne zvučnike i pojačalo, a ukoliko posedujete aktivnu miksetu nabavite obavezno pasivne zvučnike.

Hiljade i hiljade vati Jedan od podataka kojim mnogi proizvođači veoma vešto manipulišu! Nekada se znalo šta je jedan vat (1W)! Danas se ta ista veličina tumači na dva načina: realna snaga (RMS) i sinusna snaga. Snaga je jedna od dve najosnovnije karakteristike svakog zvučnika bilo kog gabarita. Svi ozbiljni proizvođači zvučnih kutija nemaju dilemu i označavaju svoj proizvod realnim parametrima i jasno naznače snagu u vatima za svaki svoj proizvod. Kod proizvođača Hi-Fi zvučnika je prisutnija manipulacija snagom zvučnika i najčešće su njihovi parametri izraženi u sinusnim vatima da bi izgledali snažnije i „krupnije“ dok je u realna snaga dosta manja pa kupci neretko misle da su za malu svotu kupili više vati. Pošto je ovde akcenat na razglasnim zvučnim kutijama, bavićemo se realnim vatima tj. snazi zvučnika (RMS). Pri izboru, zvučnike treba prilagoditi prostoru u kome se koriste i nameni. Ukoliko je ideja da se zvučnici koriste za sviranje, preporuka je izabrati veće zvučnike koji sadrže jedan bas zvučnik od 12“ ili 15“ i jednom hornom, a ukoliko je potrebno od velike koristi može biti i sistem zvučnika koji uključuje još jedan subwoofer zvučnik. U praksi, takvi sistemi sa dodatnim sobwooferima putuju sa muzičarima i postavljaju se u različite vrste prostora pa stoga njihovu glasnoću (ne snagu) i pozicioniranje treba prilagoditi prostoru kako bi se izvukao maksimum. Nekada i pravilno pozicioniranje u prostoru dodatno utiče na kvalitet zvuka i iskorišćenost snage zvučnika. Pre nekoliko godina su se pojavili takozvani column array sistemi zvučnika koji predstavljaju aktivni monoblok koji ima stereo ulaze i zrači u krugu od 180 stepeni i time ima veoma široku pokrivenost. Takvi sistemi nalaze široku primenu, od sviranja, preko konferencija pa do reprodukcije muzike. Proizvode se urazličitim veličinama i različite jačine ali je funkcionalnost, kompaktnost i estetski momenat zajednički. Poseduju subwoofer zvučnik koji je krutom vezom spojen sa visokotonskim zvučnicima poređanim u stub sa jednom hornom na vrhu sistema. Isključuju upotrebu stalaka za zvučnik, dovoljno su visoki da mogu da emituju zvuk preko prosečne visine slušalaca i vidljivost kablova je skoro neprimetna.

Ukoliko je izbor kombinacije pasivnih zvučnika i posebnog pojačivača snage, treba voditi računa o uparivanju. Snaga i impedansa pojačala treba da odgovara snazi i impedansi zvučnika, kako bi iskorišćenost bila maksimalna. Isto važi ukoliko je pojačalo smešteno u miksetu (aktivna mikseta). Poslednjih nekoliko godina je trend kombinacija aktivnih zvučnika i pasivne miksete. Razlog leži u tome da nema puno razmišljanja o kombinaciji pojačala koji bi napajali zvučnike već je sve smešteno u jednoj kutiji koja u bilo kom trenutku može da se kombinuje sa bilo kojom pasivnom miksetom. I aktivne i pasivne zvučne kutije se proizvode u četiri varijante; sa niskotonskim zvučnicima u veličinama od 8”, 10”, 12”, 15”. Pored snage i veličine, bitna karakteristika svakog zvučnika je i njegova impedansa (otpornost). U osnovi postoje tri glavne veličine impedance, ato su: 4, 8 i 16 oma. Imedansa je takođe poznata veličina koju proizvođač mora da naglasi. Danas se većina zvučnih kutija pravi od PVC plastike a sve manje od drveta, što ne umanjuje njihove akustičke performanse. Laganiji materijal je pogodniji za transport i skladištenje. Savet pri izboru zvučnika je voditi računa o prostoru u kome će se one koristiti. Među muzičarima je veoma često pitanje: a za koliko ljudi je ovaj zvučnik? Malo je teško dati precizan odgovor na ovo pitanje jer se apriori misli na zatvoreni prostor bez pregrada, dok je praksa na terenu neretko drugačija. Ako se svira u prostoru na čijem su podu pločice bez tepiha i itisona a većina zidova i pregrada od stakla velika snaga može da bude mač sa dve oštrice, bilo da se radi o sistemu koji bi trebao biti instaliran i nepomičan ili o sistemu koji se koristi samo za ograničenu namenu. Najbolje je prvo vizelno pogledati prostor pre bilo kakve postavke zvučnog sistema i proceniti kolika je snaga potrebna i koja postavka u prostoru jer je u većini slučajeva pametna postavka bolja od velike snage.