Muzički instrumenti i oprema – prodavnica muzičkih instrumenata i opreme i online shop (381) 11 334-56-17, E-mail: office@musiccentar.com

Logo MMC

Klaviri i Pianina

Klavir (Piano), je akustični, žičani muzički instrument sa dirkama kod kojeg se ton proizvodi udarom filcem prekrivenim čekićem o metalnu žicu. Zbog svojih velikih tehničkih i izražajnih mogućnosti klavir je jedan od instrumenata sa najbogatijom muzičkom literaturom.
  • Klavir je izumeo Bartolomeo Kristofori u Italiji, oko 1700. godine. Reč piano je skraćena forma reči pianoforte, italijanskog termina za verzije instrumenta iz ranih 1700-ih. Italijanski muzički termini piano i forte naznačavaju „mek” i „glasan”. U ovom kontekstu se odnosi na varijacije jačine (tj., glasnosti) proizvedene u responsu na dodir ili pritisak pijaniste na dirke. Što je veća brzina pritiska dirke, to je veća sila čekića koji udara strune, i to je glasniji zvuk proizvedene note.