Muzički instrumenti i oprema – prodavnica muzičkih instrumenata i opreme i online shop (381) 11 334-56-17, E-mail: office@musiccentar.com

Logo MMC

Viole, žice i gudala za violu

Viole

Viole su instrumenti slični violini, samo nešto veći. Kod viole je gornja granica visine tona c3 u orkestarskom izvođenju, a u solističkom dostiže i do a3. Viola je manje virtuozan instrument, a ton odlikuju tamnije boje od violine. Postoji još jedna razlika između ova dva instrumenta, a to je notacija. Kod viola se zapis nota vrši u alt-C ključu, dok se kod violine vrši u violinskom. Viola je pretežno orkestarski i kamerni instrument. Solo literatura joj je oskudna. Wolfgang Amadeus Mozart je komponovao Koncertnu simfoniju za violu i violinu, a Hektor Berlioz je napisao simfoniju Harold u Italiji za solo violu. Takođe postoje koncerti Georga Hendla i Johana Sebastijana Baha za violu.