Muzički instrumenti i oprema – prodavnica muzičkih instrumenata i opreme i online shop (381) 11 334-56-17, E-mail: office@musiccentar.com

Logo MMC

Tromboni - duvački instrumenti

Tromboni

Tromboni, kod nas još poznati pod imenom pozaune, su limeni duvački instrumenti srednjeg i dubokog registra. Po zvuku je najsrodniji trubi. Zbog uzane cevi i čašičastog usnika zvuk trombona je masivan, prodoran i blistav. Ton trombona je jedan od najmoćnijih u orkestru, iako može da bude i zaobljen i melodijski izražajan. Tromboni poseduju ventile pomoću kojih se stvara ton. Međutim, osnovni tip ovog instrumenta ima naročitu građu cevi sa tzv. povlačkom - pokretnim, klizajućim delom čijim se izvlačenjem ukupna dužina povećava. Tako se dobijaju dublji tonovi. Uvlačenjem cevi se instrument smanjuje i samim tim tonska osnova povišava. Ne računajući ranije pretke, porodicu trombona su do pred kraj 19. veka sačinjavala tri člana: alt, tenor i bas trombon. Pedalni ton alt trombona je bio Е♭, tenor trombona B1, dok je za bas trombon pedalni ton bio F1. Vremenom su se u stalne instrumente simfonijskog orkestra ustalila samo druga dva trombona, dok se umesto alt trombona uzimao još jedan tenor trombon. Kada danas govorimo o orkestarskoj grupi od tri trombona, podrazumevamo dva tenor trombona i jedan bas trombon.