Muzički instrumenti i oprema – prodavnica muzičkih instrumenata i opreme i online shop (381) 11 334-56-17, E-mail: office@musiccentar.com

Logo MMC

Duvači razno

Prikazani svi od ukupno 10 rezultata

Duvački instrumenti

Duvački instrumenti spadaju u grupu aerofonih muzičkih instrumenata na kojima se ton postiže duvanjem iz usta i pluća svirača u cev instrumenta. Instrumenti se razlikuju po ulozi, materijalu, načinu duvanja i proizvodnje tona, kao i po obliku. Duvački instrumenti se dele na dve osnovne grupe zavisno od materijala od koga su napravljene. Tako poznajemo drvene i limene duvače. Drveni duvači su napravljeni od drveta sa tehnikom sviranja koja se zasniva na zatvaranju i otvaranju rupica koje se nalaze na cevi instrumenta. Neki instrumenti koji spadaju u grupu drvenih duvača nisu napravljeni isključivo od drveta; delimično su ili čak kompletno napravljeni od metala. To su flaute, pikolo, saksofon i bas klarinet. Ostali duvači napravljeni od drveta su: oboa, klarinet, engleski rog, fagot i kontrafagot. Limeni duvači su napravljeni od metala i poseduju različite dodatne cevi koje po potrebi produžavaju osnovnu cev instrumenta. Tako se instrumentu pruža mogućnost dobijanja niza drugih tonova. Sredinom 19. veka izvođači su imali čitav niz prstenastih i polukružnih dodataka različitih veličina koji su se umetali u cev instrumenta. Na taj način je instrument dobijao novi niz alikvotnih tonova,a njegov opseg tonova se širio. Vazdušna struja koja se reguliše usnama svirača se preko usnika grupiše u vibracije i prenosi u vazdušni stub cevi koji vibrirajući proizvodi ton. Svi instrumenti ovog tipa imaju tri ventila koji snižavaju početni ton za pola, ceo i jedan i po stepen. Limeni duvači su opremljeni posebnim otvorima za ispuštanje vodene pare koja se proizvodi tokom sviranja. U limene duvače spadaju: truba, trombon, horna i tuba.