Muzički instrumenti i oprema – prodavnica muzičkih instrumenata i opreme i online shop (381) 11 334-56-17, E-mail: office@musiccentar.com

Logo MMC

Pribor i oprema za muzički studio

Pribor i oprema za muzički studio

Pribor i oprema za muzički studio sadrži brojne komponente koje pomažu besprekorno funkcionisanje muzičkog studija. Jedan od najvažnijih parametara u studiju je akustika. Kao poseban parametar u akustici se izdvaja vreme revereracije, tj. vreme koje je potrebo da intenzitet zvuka opadne na milioniti deo od njegovog originalnog intenziteta, odnosno da opadne za 60 dB. Vreme reverberacije zavisi od akustičkih uslova u studiju. Takodje bitan parametar je i difuznost prostorije, čemu doprinose difuzor izvuka koji razbijaju zvučne talase rasprostiru ih po celom prostoru čime se ostvaruje bolja raspodela zvuka u prostoru. Koriste se i apsorberi zvuka koji služe za smanjenje vremana reverberacije. Postavljaju se na zidove kontrolne sobe zbog sposobnosti da u velikom procentu upijaju zvuk. Oprimalno vreme reverberacije u studiju je od 0,2 do 0,4 s. Akustične apsorbere koje koristimo u praktičnoj primeni delimo na tri osnovne grupe za određeno frekvencijsko područje i to na: porozne materijale koji su zaduženi za frekventni  opseg visokih frekvencija, akustičke rezonatore  koji su zaduženi za opseg srednjih frekvencija i mehaničke rezonatore za pojačanu apsorpciju opsega nižih frekvencija.