Muzički instrumenti i oprema – prodavnica muzičkih instrumenata i opreme i online shop (381) 11 334-56-17, E-mail: office@musiccentar.com

Logo MMC

Klarineti

Klarineti

Klarineti su drveni duvački instrumenti sa jednostrukim jezičkom od trske. Najdalje poreklo ovog instrumenta seže do instrumenata sa trščanim jezičkom u staroj Grčkoj (aulos), Egiptu i drugim zemljama antičkog sveta. Savremeni klarinet se razvio krajem 17. veka usavršavanjem jedne vrste šalaja. Tehnički je usavršen krajem 19. veka kada su ga rado koristili kompozitori romantičari.

Cev klarineta ima pet delova koji se uvlače jedan u drugi. Završni deo je levkast. Cev poseduje veliki broj rupica od kojih se jedan deo pokriva prstima, a drugi se pokrivaju mehanizmom klapni. Raspon tonova je dosta veliki, a sam ton je bogat i izražajan. Posebna odlika ovog instrumenta je širok dinamički raspon; od skoro jedva čujnog zvuka do vrlo prodornog, klarinet je najsvestraniji duvački instrument.

Gradi se u tri osnovna registarska oblika: B, A i C klarinet. B klarineti zvuči za veliku sekundu niže od zapisane notacije, A zvuči za malu tercu niže i C zvuči kako je zapisano.