Muzički instrumenti i oprema – prodavnica muzičkih instrumenata i opreme i online shop (381) 11 334-56-17, E-mail: office@musiccentar.com

Logo MMC

Kontrabas

Kontrabas

Kontrabas je najveći i po registru najdublji gudački instrument u modernim simfonijskim orkestrom. Po konstrukciji je najsličniji vilončelu. Najčešće ima četiri žice, mada postoje modeli sa pet žica. Kontrabas je standardni član gudačkog dela orkestra zajedno sa violinama, violama i violončelima, i za raziku od njih štimuje se u kvartama.  Zastupljen je i kao solo instrument, u kamernim orkestrima itd. Takođe, prisutan je i u popularnim muzičkim pravcima poput džeza, bluza, rokabilija, tradicionalne kantri muzike, folka itd. Kontrabas se najčešće svira gudalom (arco) ili se okida prstima (pizzicato). Gudalo za kontrabas je najkraće i najteže, u odnosu na ostala. Svira se stojeći ili sedeći na visokoj stolici, sa instrumentom blago iskošenim na levu stranu. Dva su se oblika gudala zadržala do danas - nemački model i zastupljeniji italijanski. Razlikuju se i načini držanja gudala. Šakom odozdo je danas već ustaljen način držanja (nemačko držanje), nasuprot ređem držanju gudala kao što je šakom odozgo (italijansko gudalo), poput onog na violini ili violončelu. Ton se dobija prevlačenjem gudala preko žica koje se štimuju po intervalu čiste kvarte G, D, 1A, 1E.