Muzički instrumenti i oprema – prodavnica muzičkih instrumenata i opreme i online shop (381) 11 334-56-17, E-mail: office@musiccentar.com

Logo MMC

Salvi harfe

Harfe

Harfe poseduju trostrani okvir sa nizom žica, razapetih u uspravnoj ravni. Osnova okvira je postolje, zvano i pedalijera, jer su tu, u stepenastim prorezima, smešteni pedali za preštimavanje žica. Uspravno na postolju stoji stub, kroz čiju unutrašnjost prolaze poluge, koje povezuju pedale sa gornjim delom mehanizma za preštimavanje. Drugi kosi krak okvira je rezonator. Njegova donja strana je zaobljena, sa pet uzdužnih odušaka; gornja – glasnjača je ravna i duž njene sredine se pruža uska letvica, za koju su žice zakačene, donjim krajem. Gornji kraj žica vezuje se za metalne čivije, ušrafljene u drven vrat, koji čini gornju, izvijenu stranu okvira. Na čivijama se posebnim ključem štimuju žice, i to (za razliku od klavira ) čini sam izvođač pred sviranje, pošto su na harfi žice od creva – ili u novije vreme od najlona, tako da slabije drže štimovanje, pa se ono često mora doterivati. Zajednicu sa vratom čini most, u kojem se, između dve mesingane ploče nalazi gornji deo mehanizma za preštimavanje. U tom mehanizmu bitan su činilac pokretni kolutići sa po dva mala klina: svaka žica prolazi između klinova dva koturića i kada se pritiskom na pedal, koturić zaokrene, njegovi klinovi pritisnu žicu, skrate njenu zvučeću dužinu i povise joj ton.

Harfe imaju 46-48 žica i one su štimovane dijatonski na tonove Ces-dura, u rasponu od 1Ces do fes4 (as4). Svaki od sedam pedala u postolju dejstvuje na istoimene žice u svim oktavama i jednovremeno ih, pokretanjem koturića, preštimava. Pošto pedal može da se potisne u dva zareza, ton žice se može dvaput povisiti za po polustepen – na osnovu C-dura, odnosno Cis-dura, razume se, u svim (dijatonskim) kombinacijama lestvica. Da bi se svirač mogao orjentisati u brojnim žicama, sve C-žice su obojene u crveno, a sve F-žice u plavo. Jedanaest žica najdubljeg registra (bas-žice) omotano je metalnom niti.