Muzički instrumenti i oprema – prodavnica muzičkih instrumenata i opreme i online shop (381) 11 334-56-17, E-mail: office@musiccentar.com

Logo MMC

Gudački instrumenti

Gudački instrumenti

Gudački instrumenti su dobili naziv zbog načina stvaranja tona na instrumentu. Naime, ton se dobija prevlačenjem gudala preko žica. U ovaj tip instrumenata sapadaju violina, viola, violončelo i kontrabas. Ono što je zajedničko kod ovih instrumenata je to što imaju po 4 žice. Jedino kod kontrabasa se može pronaći i peta žica. Kod svih gudača ton se dobija na isti način. Takođe, oblik instrumenta i boja je ista. Jedina razlika je u veličini instrumenta i visini tona. Sistem sviranja nije isti za obe ruke: leva ruka bira tonske visine, a desna prevlači gudalom preko žica. Svi gudači se nalaze u sastavu simfonijskog orkestra. Tonovi nisu obeleženi tako da izvođač mora da ih nalazi po sluhu. Poznate porodice graditelja ovih instrumenata su stare italijanske porodice Amati, Gvarneri, Stradivari čije violine danas vrede čitavo bogatstvo. U posljednje vreme se pokušava oživeti upotreba izumrlih gudačkih instrumenata za potrebe stilskog izvođenja stare muzike. Danas se u tehno muzici koriste čak i električni gudački instrumenti.