Muzički instrumenti i oprema – prodavnica muzičkih instrumenata i opreme i online shop (381) 11 334-56-17, E-mail: office@musiccentar.com

Logo MMC

Midi kontroleri

MIDI kontroleri su bilo koji hardver ili softver koji generiše i prenosi podatke digitalnog interfejsa muzičkih instrumenata (MIDI) na MIDI-omogućene uređaje.
  • Oni najčešće koriste muzičku tastaturu za slanje podataka o visini nota za sviranje. Iako MIDI kontroler može pokrenuti osvetljenje i druge efekte. Kontroler vetra ima senzor koji pretvara pritisak daha u informacije o zapremini i pritisak na usnama da kontroliše visinu. Postoje kontroleri za udaraljke i žičane instrumente, kao i specijalizovani i eksperimentalni uređaji. Neki MIDI kontroleri se koriste zajedno sa specifičnim softverom za digitalnu audio radnu stanicu. Originalna MIDI specifikacija je proširena da uključi veći opseg kontrolnih funkcija.