Muzički instrumenti i oprema – prodavnica muzičkih instrumenata i opreme i online shop (381) 11 334-56-17, E-mail: office@musiccentar.com

Logo MMC
Telefoni
Radno vreme
Email

Bilo da se radi o povezivanu instrumenata ili o međusobnom povezivanju audio uređaja, kablovi predstavljaju veoma bitnu kariku u lancu ili sistemu. Kablovi imaju primenu u povezivanju kako novih ili starih uređaja i instrumenata, tako i analognih ili digitalnih uređaja i opreme i razlika u kvalitetu kablova je primetnija više nego ikada. Uz kablove uvek idu i konektori koji su sastavni deo opreme i takođe im treba posvetiti posebnu pažnju. Ovde ćemo se pozabaviti povezivanju instrumenata, mikrofona, audio uređaja kao i tipovima konekcija.

Kvalitet audio snimka ima veze sa kvalitetom kablova. 

Pored analognih i digitalnih veza, audio signali se međusobno povezuju balansiranom i nebalansiranom vezom – balansiranim i nebalansiranim kablovima.

Koja je razlika između balansiranih i nebalansiranih kablova?

Nebalansirani kablovi u većoj meri skupljaju interference i šum koji može da proistekne iz nekvalitetnih uređaja ili spoljnim uticajem (kabl prolazi pored velikog strujnog potrošača i sakuplja šum, zujanje ili sličnu smetnju). U poprečnom preseku kabla se nalaze samo dve žice; provodnik i uzemljenje. Najčešće se koriste za povezivanje električnih instrumenata na pojačivače (električna gitara, sintisajzer, ritam mašina…). Njihova dužina utiče na kvalitet tona instrumenta i podložniji su spoljim neželjenim uticajima.

Balansirani kablovi su napravljeni da ponište interference i šumove bilo da nastaju kao posledica termičkog šuma uređaja, bilo spoljnim uticajima. U poprečnom preseku se nalaze tri žice; dva provodnika i uzemljenje. Uparivanjem (upredanjem) obe provodničke žice se dobija balansirana veza koja poništava šum. Nalaze svoju primenu u povezivanju mikrofona ili profesionalnih audio uređaja. Njihova dužina ne utiče na kvalitet tona. Sve tačke u lancu moraju biti balansirane da bi veza bila balansirana, ako je samo jedna tačka nebalansirana, veza je nebalansirana. To praktično znači da od ulaznog signala (input), preko kablova, sve do izlazlaza (najčašće mikseta) moraju da budu balansirani.

Danas takoreći svi proizvođači konzumerske i profesionalne audio opreme naglašavaju vidno da li je ulazna veza balansirana ili ne i da li je analogna ili digitalna.

U nebalansirane veze spadaju:

  • Električne gitare i bas gitare
  • Svi uređaji koi imaju RCA (činč) konekciju
  • Svi uređaji sa mono izlazima

U balansirane veze spadaju:

  • Mikrofon
  • Mikseta
  • Svi uređaji sa XLR konekcijama

Poznavajući razliku između balansirane i nebalansirane veze je od presudnog značaja u izboru odgovarajućih kablova. Neodgovarajući kabl može da ošteti uređaj!

blank

Zašto dobar kabl?

Kod obe vrste veza od presudnog značaja je kvalitet samog kabla. Što je kabl kvalitetniji (i skuplji) veza će biti bolja i kabl će duže trajati. Ovo pravio važi od kako su kablovi našli svoju primenu u muzici i audiju, sa razlogom. Loš i nekvalitetan kabl i konektrori (uglavnom idu ruku pod ruku) ima sužen frekvencijski i smanjen dinamički opseg i to se čuje onog momenta kada se povežu sa kvalitetnim instrumentima i ostalom opremom u bilo kojim uslovima. Ukoliko želite da povežete gitaru i polačalo u kućnim uslovima loš kabl neće ispoljavati svoje loše osobine, ali kada istim kablom povežete istu gitaru sa kvalitetnijim pojačalom na nekom nastupu, odmah ćete čuti da gitara zvuči drugačije i dolazite u opasnost da putem kabla skupite i druge signale i šumove iz okruženja i koji će se čuti kroz pojačalo (recimo struja od rasvete). Jeftini kablovi imaju ograničen rok trajanja ma koliko vodili računa o njima, tako da se na kraju čak i finansijski više isplate skuplji kablovi pošto ih nećete menjati često. Do sada su se na tržištu kao najpouzdaniji instrumentalni kablovi pokazali kablovi proizvođača Klotz, Sommer, Adam Hall, Belden, Cordial i drugi.

Bitno je da dobar kabl prati i kvalitetan konektor koji takođe imaulogu da što bolje i pouzdanije prenese signal. Do sada se kao najpouzdaniji konektor pokazao proizvod kompanije Neutrik i takoreći su postali sinonim za pouzdanu vezu. Najviše su podložni oštećenjima kako fizičkim tako i elektronskim tako da pouzdan konektor u svakom momentu može da „sačuva glavu“ bilo u terenskim bilo u studijskim uslovima bez obzira na tip veze. Iz tog razloga je poželjno da konektor bude dobro oklopljen kako bi sačuvao lemove u sebi i da ima laku pristupačnost kako bi mogao da se promeni ukoliko se za to ukaže potreba. Preporuka je da se što kvalitetniji konektori koriste za terenske uslove koncerata gde su izloženi padovima i udarcima više nego u kućnim ili studijskim uslovima.

Ukoliko budžet dozvoljava, nemojte oskudevati pri izboru kablova bilo da se radi o povezivanju instrumenata ili audio uređaja, na taj način ćete sačuvati svoju opremu, imaćete kvalitetan i pouzdan prenos signala i nakraju uštedeti vreme i novac.